Titulní strana · Akce · Dostihy a coursing

Dostihový a coursingový vítěz 2019

Dostihový vítěz 2019

Klasik :

Kersee Annaperla - 90 bodů - Helena Šebestová
Bentley Camino Bianca - 103 bodů - Tomanová Ludmila

Sprinter:

Kaprice Feritte Bugsy - 69 bodů - Lucie Primusová

Klasik senior :

Casablanca di Sangue Regale - 75 bodů - Jiří Švestka
Kuba Libre na Klínkách - 86 bodů - Kateřina Ramešová

Sprinter senior:

Aronne z Pankráckého Vrchu - 75 bodů - Steinvald Ivona

Coursingový vítěz 2019

Klasik :

Lilith Feritte Bogsy - 84 bodů - Žaneta Dufek
Zippo Libre na Klínkách - 85 bodů - Kateřina Ramešová

Sprinter:

Cherrylee Raya Rozárka - 71 bodů - Lucie Kohoutová
Julius Cesar Můj andílek - 91 bodů - Monika Vágnerová & Eliška Pejlová

11.12.2019. 23:32

Dostihový a coursingový vítěz 2018

Dostihový vítěz 2018

Klasik :

Abracadabra Camino Bianca - 79 bodů - Pličková Iveta
Bentley Camino Bianca - 105 bodů - Tomanová Ludmila

Sprinter:

Aronne z Pankráckého Vrchu - 78 bodů - Steinvald Ivona

Coursingový vítěz 2018

Klasik :

Buggy Camino Bianca - 80 bodů - Jiří Švestka
Aristo Camino Bianca - 66 bodů - Kamila Vašíčková

Sprinter:

Artemis Můj andílek - 44 bodů - Monika Vágnerová
Kaprice Feritte Bugsy - 84 bodů - Lucie Primusová

08.12.2018. 22:10

Šampion pro krásu a výkon ČR


B – bodovací dostih,

M – mistrovství,

I – mezinárodní

CACT, CACIL – se zadáním titulů

n-MS/n-ME - nominačníŠAMPIÓN PRO KRÁSU A VÝKON ČR

Návrh dostihové komise ke schválení předsednictvem ČMKU:

Titul se bude zadávat jako národní, podléhá zápisu do PP. Udělení tohoto titulu neopravňuje k hlášení do třídy šampiónů, vítězů na výstavách.

Může být získán pouze psem (skupina FCI č.X a chrtovití skupiny č.V), který je zapsán při ČMKU a jehož majitelem je osoba s trvalým bydlištěm na území ČR.

14.03.2008. 23:31