Titulní strana · Chov · Podmínky chovnosti

Podmínky chovnosti

Do chovu mohou být zařazeni pouze chovní jedinci,
tj. čistokrevní psi a feny s průkazem původu, kteří úspěšně absolvovali bonitaci.

Bonitace - chovatelská činnost, při níž je pes/fena posouzen/a odbornou komisí KCHICH a porovnán/a s platným standardem FCI.

Přednosti, nedostatky či vady v souladu se standardem jsou zapsány do bonitačního listu. Výsledek bonitace se zapisuje do bonitačního listu a průkazu původu označením chovný – nechovný.

Do chovu nesmějí být zařazeni jedinci s hrubými dědičnými vadami exteriéru, povahy a jinými anatomickými vadami, jedinci, kterým byl proveden zákrok k odstranění jakékoli anatomické a exteriérové vady, jež je dle standardu FCI důvodem k vyloučení z chovu, a dále jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu.

Bonitační komisi tvoří posuzovatel exteriéru psů a dva členové klubu.

Minimální věková hranice pro zařazení italského chrtíka do chovu je 15 měsíců. Fena je chovná do dosažení hranice 8 let, chovnost psa není omezena věkovou hranicí.

Minimální věk pro absolvování bonitace je dovršených 13 měsíců ke dni konání bonitace.