TOP Italský chrtík roku

Tento titul je udělován psům a fenám, kteří získají za své výstavní úspěchy v dané sezóně nejvyšší počet bodů a to pouze v době členství v KCHICH a mohou být uznány pouze psovi, jehož majitel je členem KCHICH.
Chrtík sbírá body za účast na výstavách dle bodovací tabulky níže, počítají se pouze body získané ve třídě mladých a v dospělých třídách, kde je zadáván titul CAC - mezitřída, třída otevřená, třída pracovní a třída šampionů nebo vítězů, dále ve třídě veteránů a třídě čestné (TOP Class)
Nejpozději do 15. ledna následujícího roku zašle majitel přehled získaných bodů zapsaných do tabulky spolu s kopiemi buď PP se zapsanými výstavními úspěchy, nebo výstavních posudků na adresu místopředsedkyně výboru KCHICH. Tabulka s přehledem získaných bodů musí obsahovat nejméně datum konání výstavy, typ výstavy, místo výstavy, získané ocenění psa/feny a uplatněné body za uvedená ocenění a uplatněné body za konkurenci, dle vzoru na webových stránkách klubu.
Podmínkou přihlášení do soutěže je alespoň 60 dosažených bodů a dále účast na jedné z výstav KCHICH ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, vítězů, veteránů nebo čestné (TOP Class) v daném počítaném roce bez ohledu na výsledné hodnocení.

Započítávají se veškeré výstavy ze zahraničí, kde je zadáván titul CAC a titul CAJC nebo jeho ekvivalent. Výjimkou jsou balkánské státy (Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Severní Makedonie, Rumunsko, Bulharsko) a výstavy pořádané v těchto zemích pro jiné země. Z těchto výstav se body do Top chrtíka nezapočítávají (výjimku tvoří pouze evropská
a světová výstava pořádaná v těchto zemích pod záštitou FCI)

Pořadí soutěže TOP chrtík daného roku je vyhlašováno na členské schůzi následujícího roku pro psy i feny zvlášť, a zároveň je vyhlašován a oceněn Absolutní vítěz s nejvyšším počtem bodů.
Započitatelné ekvivalenty:
Polské CWC a rakouské CACA je možné započítat jako CAC, Res. CACA jako Res. CAC. V zemích, kde se zadává titul Nejlepší fena/pes (například národní, speciální či klubové výstavy v Polsku, Rakousku a Německu) lze za tento titul započítat 3 body.
Je možno započítat 2 body za každého psa/fenu, který je v katalogu příslušné výstavy v dané základní třídě konkurentem – počítá se obsazení dle katalogu.


Body se zasílají
místopředsedkyni KCHICH, nejlépe e-mailem:

Štěpánka Štěpánková – s.stepankova@centrum.cz

Tabulka pro zápis ke stažení ZDE

BODOVACÍ TABULKA s počtem bodů za jednotlivá ocenění:

Mezinárodní výstavy se zadáváním CACIB, Speciální výstava chrtů, Klubová výstava chrtů a další výstavy pořádané speciálně pro skupiny X. (a případně V.)

Ocenění

Body

V1

6

V2

5

V3

4

V4

2

VDH

4

Res. VDH

2

CAC

6

CAJC

3

Res. CAC

3

CACIB

10

Res. CACIB

6

BOB

7

BOS

4

BOV

5

BOJ

5

Evropský vítěz

10

Světový vítěz

20

Klubový vítěz

6

Vítěz speciální výstavy chrtů, Středoevropský vítěz

8

Světová či evropská výstava
za známku Výborný (bez umístění, v případě umístění do V4 tyto body navíc k bodům za ocenění do V4)

5Ostatní výstavy se zadáváním CAC

Ocenění

Body

V1

4

V2

3

V3

2

V4

1

VDH

3

Res. VDH

1

CAC

5

CAJC

2

Res. CAC

3

Národní vítěz

6

BOB

7

BOS

4

BOJ

5

BOV

5


Klubová výstava KCHICH

Ocenění

Body

V1

8

V2

6

V3

4

V4

2

V1 (ve třídě veteránů)

6

CAJC

3

CAC

8

Res. CAC

5

BOJ

10

Nejlepší fena/pes

7

Vítěz Top Class

5

Klubový vítěz

10

Klubový vítěz mladých

5

BOB

15

BOS

8

BOV

10


Na všech výstavách

Body

BIG 1, JBIG 1, Vet. BIG1

10

BIG 2, JBIG 2, Vet. BIG2

8

BIG 3, JBIG 3, Vet. BIG3

6

BIG 4, JBIG 4, Vet. BIG4

4

BIG 5, JBIG 5, Vet. BIG5

2

BIS 1, JBIS 1, Vet. BIS 1

10

BIS 2, JBIS 2, Vet. BIS 2

8

BIS 3, JBIS 3, Vet. BIS 3

6


<< První < Zpět [2 / 2] Další > Poslední >>